0

Future Rewards สะสมแต้มแลกของรางวัล

แล้วการท่องเที่ยวของคุณจะสนุกขึ้นไปอีกขั้น เพราะทุกครั้งที่คุณเดินทางกับฟิวเจอร์ทริป แนะนำเพื่อนให้มาใช้บริการ หรือใช้บริการอื่นๆ ของฟิวเจอร์ทริปตามที่กำหนดไว้ ก็ได้สะสมแต้มไว้แลกของรางวัลต่างๆ มากมายได้ทันที


ทำอย่างไรจึงจะได้รับแต้ม?

  • แต้มจากการซื้อทริป: จะแสดงจำนวนแต้มไว้ในแต่ละทริป
  • แต้มจากการแนะนำเพื่อน: แนะนำ 1 ท่านจะได้รับ 200 แต้ม
  • รีวิวฟิวเจอร์ทริปที่หน้าเฟซบุ๊คแฟนเพจ: ได้รับ 50 แต้ม


*ท่านที่ซื้อทริปก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2563 จะได้รับทริปละ 250 แต้ม


เงื่อนไขในการสะสมแต้มและแลกของรางวัล

  • ของรางวัลที่สามารถแลกได้ในแต่ละเดือน สามารถดูได้ด้านล่างนี้
  • ต้องการเพิ่มแต้มจากการแนะนำเพื่อนหรือแลกแต้ม กรุณาติดต่อแอดมินทางไลน์ @futuretrip
  • ท่านที่มีแต้มสูงสุดจะได้แสดงในหน้านี้ สำหรับแต้มของท่านอื่นๆ สามารถสอบถามได้จากแอดมินทางไลน์ @futuretrip 


ของรางวัลเดือนกุมภาพันธ์ 2564


จำนวนแต้มสะสม Future Rewards อัพเดท วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

*หมายเหตุ อัพเดทแต้มสะสมทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน


รหัสสมาชิก
ชื่อ - สกุล
จำนวนแต้ม

FTA271

 วิริยา เพ็งพันธ์  

3,750

FTA624

 นิชาภา ทองสุขแสงเจริญ  

3,000

FTA456

สุพรรณิกา ศรีประเสริฐ  
2,750

FTA332

 เกศรา แย้มชื่นใจ  
2,750

FTA382

 ภัทรอนงค์ จองศิริเลิศ  
2,750

FTA331

สุพัตรา วงษ์แหวน  
2,500

FTA012

สุนันทา เฉลิมทรัพย์  
2,500

FTA025

 สุฑามาศ เฉลิมทรัพย์  
2,500

FTA034

อุไร รอดแรม  
2,450

FTA603

 สุภา สาครอรุณ2,000

FTA365

  ณิษาอร มานะ
2,000
FTA454
ปิยภรณ์ จันทร์ลำภู1,750
FTA289
กวินรัตน์ แผ้วมานะกุล
1,750
FTA533
 สุกัลยา อินทร์ประสิทธิ์ 
1,750
FTA367

 สุกัญญา จัตุรเขษม

1,500
FTA089 น้ำหทัย จิวะกุล
1,500
FTA090
สิรี จิวะกุล
1,500
FTA230
สุภาภรณ์ สมิทธินันท์
1,500
FTA382
 ประพิมพรรณ ขันธุลา
1,500